Over iDate

Op internet zijn veel websites te vinden waar je kunt daten. Voor veel mensen is het er niet overzichtelijker op geworden. Naast het vinden van een, voor jou geschikte datingsite, helpen we je op iDATE.NL aan achtergrondinformatie over dating. Op die manier proberen we je goed mogelijk over het hele datingproces te informeren.

Adverteren

Heeft u vragen over de mogelijkheden om te adverteren op IDATE.NL? Neem dan contact op met info@idate.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Disclaimer

De website iDATE.NL wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch blijft het mogelijk dat er soms verouderde, incomplete of onjuiste informatie op staat. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

iDATE.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid – voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

iDATE.NL bevat links naar externe websites. iDATE.NL is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze website.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iDATE.NL.

iDATE.NL is samengesteld door Kopal I.S. Bovenstaande bepalingen van iDATE.NL verwijzen tevens naar Kopal I.S.